Min Ahna?

Aħna x'Nagħmlu?

Professjonijiet Arkivjali

Dikjarazzjoni tal-Missjoni

Il-missjoni tal-Arkivji Nazzjonali hija li tippreserva l-memorja kollettiva tan-nazzjon Malti permezz tal-protezzjoni u l-aċċessibbiltà tal-arkivji pubbliċi kollha regolati mill-Att dwar l-Arkivji.

a) Li tissalvagwardja l-memorja kollettiva tan-nazzjon Malti u tipproteġi d-drittijiet taċ-ċittadini permezz tal-għażla, il-preservazzjoni, u l-aċċess għall-arkivji fi kwalunkwe mezz għall-ogħla standards.

b) Jistabbilixxi u jżomm reġistru li jkun magħruf bħala r-Reġistru Nazzjonali tal-Arkivji.

ċ) Li jissorvelja b’setgħat ta’ spezzjoni l-prattiċi taż-żamma tar-rekords fl-uffiċċji pubbliċi.

d) Jaċċettaw u jakkwistaw rekords privati ​​ta’ sinifikat nazzjonali permezz ta’ rigal, xiri, legat, jew depożitu.

e) Tipprovdi tmexxija lill-arkivji Maltin f’oqsma bħall-preservazzjoni tar-rekords tal-arkivji, il-ġestjoni tar-rekords, u skemi ta’ kooperazzjoni nazzjonali.

f) Jippromwovi t-taħriġ professjonali tal-arkivisti u l-maniġers tar-rekords.

Skip to content