Arkivju Orali u Awdjo-viżiv

MEMORJA huwa l-arkivju orali, tal-ħoss u viżiv tal-Arkivji Nazzjonali ta’ Malta. It-traċċi tal-għeruq tal-proġett tal-Memorja Nazzjonali, mibdi fl-2004, MEMORJA tnediet fl-2017 bil-għan li tiżviluppa fid-depożitur ewlieni ta’ Malta tal-memorja nazzjonali u pubblika.

Portal tal-Arkivji Ewropej

Il-Portal tal-Arkivji Ewropa jipprovdi aċċess għal informazzjoni dwar materjal tal-arkivji minn pajjiżi Ewropej differenti kif ukoll informazzjoni dwar istituzzjonijiet tal-arkivji madwar il-kontinent.

Ħbieb tal-Arkivji Nazzjonali

L-għan tal-organizzazzjoni tagħna huwa li tqajjem kuxjenza pubblika dwar ix-xogħol tal-Arkivji Nazzjonali, u l-importanza tal-preservazzjoni tar-rekords ta’ valur storiku.

Skip to content