Politika tal-Komunikazzjoni Diġitali

Messaġġi elettroniċi, inkluż imejls, jista’ jkun fihom informazzjoni kunfidenzjali maħsuba biss għall-individwi msemmija fil-komunikazzjonijiet. Jekk m’intix ir-riċevitur maħsub m’għandekx ixxerred, tqassam jew tikkopja l-kontenut tal-imejls. Jekk irċevejt messaġġi elettroniċi jew komunikazzjonijiet bi żball, jekk jogħġbok avża lill-mittent immedjatament u sabiex iwaqqfu b’mod permanenti kemm il-messaġġ kif ukoll il-kontenut tiegħu. Is-sigurtà, l-affidabbiltà tal-kunsinna u l-integrità tal-posta elettronika u t-trażmissjoni tal-komunikazzjoni elettronika ma jistgħux jiġu ggarantiti peress li l-informazzjoni tista’ tiġi modifikata waqt it-tranżitu jew jista’ jkun fiha vajrusis. Kwalunkwe fehmiet jew opinjonijiet ippreżentati f’e-mails u komunikazzjonijiet elettroniċi huma biss dawk tal-awtur u mhux neċessarjament jirrappreżentaw dawk tal-Ministeru sal-limitu permess mil-liġi, il-Ministeru mhux se jaċċetta ebda responsabbiltà li tirriżulta minn komunikazzjoni elettronika.

Skip to content