Regoli ta' Privatezza

Aħna impenjati li nipproteġu l-privatezza tal-viżitaturi tagħna u/jew tal-utent u aħna ma niġbru ebda informazzjoni personali dwarek bħala viżitatur sakemm ma tipprovdihiex volontarjament. Skont ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Dejta (UE) 2016/679 (GDPR) u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data (Kap 586), għandna dmir legali li nirrispettaw u nipproteġu kwalunkwe informazzjoni personali li niġbru mingħandek u aħna se nirrispettaw dan id-dmir. Nieħdu s-salvagwardji kollha meħtieġa biex nipprevjenu aċċess mhux awtorizzat u ma ngħaddux id-dettalji tiegħek miġbura mingħandek bħala viżitatur u/jew utent, lil kwalunkwe parti terza sakemm ma tagħtinax il-kunsens tiegħek biex nagħmlu dan jew kif awtorizzat mil-liġi. Il-politika tista’ tkun faċilment aċċessibbli permezz ta’ link fil-qiegħ ta’ kull paġna web.

Kif tiġi pproċessata data personali?

E-Formoli  

Nistgħu niġbru informazzjoni personali fil-proċess ta’ sottomissjoni ta’ formoli permezz tal-websajt, indirizzata lil Ministeru, Dipartiment jew Entità oħra tal-Gvern ta’ Malta skont il-każ. F’każijiet bħal dawn, il-websajt tintuża bħala User Interface u l-informazzjoni li tinsab permezz ta’ formoli tiġi sottomessa għall-ipproċessar lill-Ministeru, Dipartiment jew Entità oħra rilevanti tal-Gvern ta’ Malta. F’dan il-każ, il-perjodu taż-żamma tas-servizz inkwistjoni jkun japplika.

Indirizz tal-IP u Post 

Is-server tal-web iżomm reġistri limitati dwar l-indirizzi IP jew il-post tal-kompjuter tiegħek fuq l-Internet, għal skopijiet ta ‘amministrazzjoni tas-sistemi u soluzzjoni tal-problemi. Aħna ma nużawx zkuk tal-indirizz IP biex insegwu s-sessjoni tiegħek jew l-imġieba tiegħek fuq is-sit tagħna.

e-ID

Tista’ wkoll tawtentika permezz ta’ faċilitajiet ipprovduti mill-Awtoritajiet Ċentrali, bħall-użu tal-kont tal-eID tiegħek, f’każijiet bħal dawn, il-kredenzjali tal-awtentikazzjoni jkunu limitati għas-sessjoni attwali permezz tal-web browser tiegħek.

Ikkuntattjana/Feedback

Meta tuża l-faċilitajiet online ta’ din il-websajt, is-suġġetti tad-dejta jistgħu jkunu meħtieġa jipprovdu d-dettalji ta’ kuntatt tagħhom għal skopijiet ta’ kuntatt. L-informazzjoni kollha u kwalunkwe data personali li tista’ tiddeċiedi li tagħtina fil-formola. 

Ikkuntattjana/Feedback għandha tiġi pproċessata biss għall-iskop strett li tirrispondi għall-mistoqsija tiegħek.

Il-cookies huma biċċiet żgħar ta’ dejta li s-sit jittrasferixxi lill-hard drive tal-kompjuter tal-utent meta l-utent iżur il-websajt. Din il-websajt tagħmel użu limitat tal-cookies u konsegwentement, għal aktar informazzjoni, qed tiġi ggwidat biex iżżur il-Politika tal-Cookies tagħna. 

Id-Drittijiet Tiegħek

Bħala individwu tista’ teżerċita d-dritt tiegħek li taċċessa d-dejta miżmuma dwarek, għalhekk jekk għandek xi mistoqsijiet b’rabta ma’ din id-dejta, jekk hemm, miżmuma minna jekk jogħġbok ikkuntattjana billi tibgħat it-talba tiegħek lill-kontrollur tad-dejta xieraq permezz tal-Ikkuntattjana paġna fil-websajt.


Għalkemm se jsiru l-isforzi kollha raġonevoli biex l-informazzjoni tiegħek tinżamm aġġornata, inti ġentilment mitlub tinfurmana bi kwalunkwe bidla li tirreferi għad-dejta personali miżmuma minn dan l-Uffiċċju. Fi kwalunkwe każ jekk tqis li ċerta informazzjoni dwarek mhix preċiża, tista’ titlob rettifika ta’ tali data. Għandek ukoll id-dritt li titlob l-imblukkar jew it-tħassir tad-data. F’każ li ma tkunx sodisfatt bir-riżultat tat-talba għall-aċċess tiegħek, tista’ tirreferi lment lill-Kummissarju għall-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Data. Żur www.idpc.gov.mt għad-dettalji ta’ kuntatt.


Biex jagħtik servizz aħjar, is-sit tagħna jista’ jgħaqqek b’numru ta’ links għal organizzazzjonijiet u aġenziji lokali u internazzjonali oħra. Meta tikkonnettja ma’ websajts oħra bħal dawn ma tibqax suġġett għal din il-politika iżda għall-politika ta’ privatezza tas-sit il-ġdid.


Dan is-sit juża Secure Sockets Layer (SSL) biex jiżgura trasmissjoni sigura tad-dejta personali tiegħek. Għandek tkun tista’ tara s-simbolu tal-katnazz fil-bar tal-istatus tal-qasam tal-indirizz tal-browser. L-indirizz url jibda wkoll b’https:// li juri paġna web sigura. SSL japplika encryption bejn żewġ punti bħall-PC tiegħek u s-server ta ‘konnessjoni. Kwalunkwe data trażmessa matul is-sessjoni se tkun encrypted jew scrambled u mbagħad decrypted jew unscrambled fit-tarf li jirċievi. Dan jiżgura li d-data ma tistax tinqara waqt it-trażmissjoni.


Jekk ikun hemm xi tibdil f’din il-politika ta’ privatezza, aħna nibdlu din il-paġna b’verżjoni aġġornata. Huwa għalhekk fl-interess tiegħek li tiċċekkja l-paġna “Politika ta’ Privatezza” kull darba li taċċessa s-sit web tagħna sabiex tkun konxju ta’ kwalunkwe tibdil li jista’ jseħħ minn żmien għal żmien.


Kwalunkwe kumment jew suġġeriment li jista’ jkollok u li jista’ jikkontribwixxi għal kwalità aħjar ta’ servizz ikun milqugħ u apprezzat ħafna.

Skip to content