Accessibility Statement

Din id-dikjarazzjoni tapplika għall-websajts uffiċjali tal-Ministeru u d-Dipartimenti u ġiet aġġornata l-aħħar fil-21 ta’ Settembru 2019.

STATUS TA’ KONFORMITÀ

Il-Ministeru huwa impenjat li jagħmel is-servizzi online tiegħu aċċessibbli għal kulħadd. Aħna ddedikati biex intejbu kontinwament l-aċċessibbiltà tas-servizzi tagħna. Dan nagħmluh billi nadottaw l-aħjar prattiki kif ikkomunikati mill-partijiet interessati, bħall-FITA u l-utenti.

PROĊESS TA’ KONFORMITÀ

Il-websajts tagħna huma ddisinjati biex jaħdmu bl-aħħar web browsers bħal Edge, Safari, Firefox u Chrome browsers.

Bħala parti minn dan l-isforz, aħna nżommu mal-linji gwida tal-istandard ta’ aċċessibbiltà EN310549 u WCAG2.1. Ir-riżorsi u l-formoli online tagħna huma evalwati kemm manwalment kif ukoll b’mod programmatiku għall-konformità mal-linji gwida WCAG 2.1 Livell AA. Il-websajts tagħna huma ddisinjati biex jaħdmu tajjeb u jkunu aċċessibbli meta jiġu aċċessati bi prodotti ta’ ħardwer u softwer aġġornati b’mod xieraq.​

Filwaqt li nirrikonoxxu wkoll li l-aderenza mal-istandards u l-linji gwida, waħedha ma tistax tiżgura li prodott ikun aċċessibbli, aħna nwettqu wkoll evalwazzjonijiet tal-użabilità b’kollaborazzjoni mal-utenti, sabiex niġbru rispons meħtieġ. Naħdmu wkoll biex nimplimentaw l-aċċessibilità għal kanali ta’ informazzjoni li huma pprovduti permezz ta’ pjattaformi oħra kull fejn ikun possibbli, bħall-midja soċjali.

MIŻURI TA’ AĊĊESSIBBILTÀ

Il-websajts tagħna ma jiddependux fuq il-widgets tat-tipa, it-tkabbir u l-modifika tal-kulur. Dan għaliex dawn il-funzjonalitajiet huma diġà integrati fil-biċċa l-kbira tal-web browsers jew huma disponibbli permezz ta’ add-ons u plugins differenti li utenti differenti huma ħielsa li jippersonalizzaw għall-bżonnijiet tagħhom. Bħala riżultat, dawn il-personalizzazzjonijiet arbitrarji tal-utent huma disponibbli għal ħafna mill-websajts, mhux biss għal dak tal-Ministeru tagħna. Sabiex nippermettu dan il-livell ta ‘adattament, aħna nfittxu li nimmassimizzaw il-kompatibilità ma’ dawn il-modifiki tal-utent.​

Bħala parti minn u minbarra l-linji gwida msemmija hawn fuq, il-websajts tagħna jimplimentaw il-karatteristiċi ta’ aċċessibbiltà li ġejjin:

  1. Żomm ġerarkija konsistenti tal-Intestatura HTML u tqassim tal-informazzjoni fuq paġni tal-web differenti.
  2. Il-kontenut ta’ informazzjoni huwa organizzat f’listi HTML kull fejn applikabbli.
  3. Mouse Pointer ibiddel l-ikona meta rabta jekk tittajjar permezz tal-funzjonalità tal-Browser.
  4. Żid it-titlu tal-immaġni, it-tikketta alt u l-caption kull fejn din l-informazzjoni tkun rilevanti u utli.
  5. Timmassimizza l-kuntrast tal-kulur għat-test fejn applikabbli.
  6. It-test tal-link attwali huwa deskrittiv biżżejjed biex jinforma lill-utenti fejn jindika l-link.
  7. Implimenta l-links esterni kollha sabiex jinfetħu f’tabs ġodda tal-browser.​

KONTENUT INAĊĊESSIBBLI

Aħna m’aħniex konxji ta’ kontenut speċifiku inaċċessibbli jew kwistjonijiet ta’ aċċessibbiltà fuq il-websajts tagħna. Jekk tidentifika tali kontenut, ġentilment għarrafna permezz tad-dettalji ta’ kuntatt provduti hawn taħt. Jekk tinqala’ każ bħal dan, l-għan tagħna huwa li ninvestigaw il-kwistjoni bil-ħsieb li nidentifikaw il-kwistjoni tal-aċċessibilità u nġibu ż-żona affettwata f’konformità.​

​​​​

FEEDBACK U DETTALJI TA’ KUNTATT

Inevitabbilment, mhux dejjem kulma nagħmlu huwa perfett, iktar ma npoġġu servizzi u riżorsi online, iktar ikun probabbli li nitilfu xi problemi, iżda nibqgħu impenjati li nindirizzaw kwalunkwe kwistjoni ta’ aċċess fil-pront. U hemmhekk nixtiequ l-għajnuna tiegħek. Jekk tesperjenza xi diffikultajiet biex taċċessa l-websajts tagħna, jew ikollok problemi biex tuża xi aspett tal-websajt, nixtiequ li tgħarrafna.

Tista’ tikkuntatjana fuq:

 

​​​​​PROĊEDURA TA’ INFURZAR

L-Awtorità Maltija għall-Komunikazzjoni (MCA) hija l-entità responsabbli mill-implimentazzjoni tad-Direttiva (UE) 2016/2102 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ottubru 2016 dwar l-aċċessibbiltà tal-websajts u l-applikazzjonijiet mobbli tal-korpi tas-settur pubbliku. F’każ li l-mistoqsija tiegħek relatata mal-aċċessibbiltà tal-ICT ma tkunx indirizzata jew tixtieq tressaq ilment formali, tista’ tagħmel dan billi tikkuntattja lill-MCA billi timla din il-formola onlajn​.

SITI IMPORTANTI 

Skip to content