Archival Profession
L-arkivist għandu pożizzjoni privileġġjata u responsabbli bħala kustodju tal-memorja kollettiva. L-arkivisti u l-assistenti tal-tiegħu  jeħtieġu kwalifika professjonali ta’ wara l-lawrja fl-Arkivji u l-ġestjoni tar-Rekords sabiex jifhmu t-teorija u l-prattika tal-ġestjoni u l-preservazzjoni tal-materjal tal-arkivji. It-teorija u x-xogħol akkademiku li jsostnu l-prattika tal-arkivji magħrufa bħala ‘Xjenza Arkivjali’. Ir-rwol ta’ arkivist/assistent tal-arkivji jinkludi d-dmirijiet li ġejjin (din il-lista mhix eżawrjenti):
 • Akkwist ta’ kollezzjonijiet ġodda permezz ta’ depożiti, donazzjonijiet u atti ta’ rigal
 • Evalwazzjoni jiġifieri li jiġi deċiż x’inhu importanti u li għandu jinżamm fl-arkivju
 • Adeżjoni ta ‘materjal ġdid u żżidu ma’ kollezzjoni ġdida jew eżistenti
 • Arranġament: l-arkivisti japplikaw żewġ prinċipji importanti.
  • Provenjenza, tirreferi għall-oriġini tar-rekords  u min ħoloqhom
  • Ordni ta’ Oriġini, tirreferi għaż-żamma ta’ rekords fl-ordni tagħhom kif stabbilit u miżmum mill-kreatur.
 • Id-deskrizzjoni, il-katalogar u l-ippakkjar mill-ġdid
 • Diġitizzazzjoni permezz ta’ skanjar jew fotografija
 • Ngħinu lir-riċerkaturi fil-
 • Kamra tal-Qari billi twieġeb mistoqsijiet u tirkupra oġġetti
 • Xogħol ta’ proġetti bħal Memorja
 • Outreach eż. promozzjoni ta’ proġetti fil-komunità jew kollaborazzjoni ma’ sidien ta’ arkivji privati
 • Tħejjija u twaqqif ta’ wirjiet
 • Kollegament mal-konservatur biex jiżgura l-preservazzjoni kontinwa tal-kollezzjonijiet
Richard Pearce-Moses fis-sena 2006:

“L-arkivisti jżommu rekords li għandhom valur dejjiemi bħala memorji affidabbli tal-passat, u jgħinu lin-nies isibu u jifhmu l-informazzjoni li jeħtieġu f’dawk ir-rekords.”

 Ed Pinsent, 9 ta’ Novembru 2017:

“L-arkivist joħroġ il-verità, billi jżomm mal-prinċipji fundamentali tal-provenjenza (minn ġew il-karti) u l-ordni oriġinali (kif inżammu). Dawn iż-żewġ prinċipji jistgħu jinstemgħu bil-moffa u tedjanti, iżda wrew b’mod sorprendenti robusti bħala metodu affidabbli biex tiġi riflessa l-verità.”

 Elizabeth Shepherd, University College London, 2009:

“L-arkivji ‘jsostnu d-drittijiet taċ-ċittadini’ fi stat demokratiku u huma l-materja prima tal-istorja u l-memorja tagħna. L-arkivisti u l-maniġers tar-rekords huma l-professjonisti responsabbli biex jiżguraw li dawn il-kwalitajiet jiġu protetti u sfruttati għall-ġid pubbliku.”

 

Skip to content