AGR • Agriculture 1915-1956
Id-Dipartiment tal-Agrikoltura kien responsabbli għall-manutenzjoni tal-ġonna u l-pjantaġġuni pubbliċi. Ħadem b’kollaborazzjoni mill-qrib mad-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi. Il-fond fih 26 volum. Ħafna minnhom jittrattaw xogħol li jsir fil-ġonna pubbliċi, afforestazzjoni, ħlas ta’ ħaddiema u ġardinara, eċċ. Hemm ukoll volum dwar pjanti, żerriegħa, u arbuxelli ordnati minn barra u reġistru personali tal-bdiewa Għawdxin.
ADC • Office of the Aide-de-Camp
L-Aide-de-Camp kien uffiċjal militari responsabbli mid-dmirijiet segretarjali lill-Gvernatur fi żmien il-Ħakma Brittanika f’Malta. L-uffiċċju tal-Aide-de-Camp mexxa t-tħejjijiet ta’ kuljum għall-avvenimenti uffiċjali u soċjali kollha tal-Gvernatur, u b’hekk ir-rekords f’dan il-fond iżommu informazzjoni importanti u materjal kommemorattiv dwar id-diversi avvenimenti uffiċjali, żjarat fl-irħula, skejjel u istituzzjonijiet oħra. Meta Malta kisbet l-istatus tagħha ta’ Repubblikana fl-1974 il-President saret kap ta’ stat. Madankollu, l-uffiċċju tal-Aide-de-Camp jeżisti sal-lum, għalkemm ir-rekords attwali huma amministrati bħala rekords tal-President (OPR fil-fond tal-Arkivji Nazzjonali) u mhux taħt l-ADC.
ABP • Amministrazione dei Beni Pubblici 1784-1976
Dan id-dipartiment żamm proprjetà pubblika. Ħafna mill-volumi huma bil-lingwa Taljana (prinċipalment sal-1830). Il-proprjetà kienet suddiviża fi proprjetà urbana (beni urbani) u proprjetà rurali (beni rustici), u proprjetà relatata mal-Ordni ta’ San Ġwann, li l-proprjetà tagħha ġiet assorbita mill-Gvern. Dawn il-volumi jittrattaw kirjiet li l-Ordni kellha tħallas. Ix-xogħol li sar fuq proprjetà pubblika kien irreġistrat f’diversi volumi. L-Amministrazione dei Beni Publici kienet imħassba wkoll bil-ħażna ta’ ikel u porvli fil-ġurnali tal-Gvern. Il-baqar u annimali oħra għall-użu pubbliku ġew elenkati f’volumi li jittrattaw il-‘carnaggi’.
Previous slide
Next slide
CCP • Corradino Civil Prisons - List of the documents of the Prison Department 1851-1988
Id-dokumenti tal-ħabs jinkludu diversi materjali bħal reġistri, karti sfużi, rapporti, files, dossiers, eċċ. Fost il-170 sub-fond hemm 12 li diġà ġew deskritti:• CCP 01: Reġistri tad-Dħul ta’ Priġunieri Irġiel (1850 – 1988). )• CCP 02: Reġistri tad-Dħul ta' Priġunieri Nisa (1864 – 1958)• CCP 03: Reġistri tad-Dħul ta' Priġunieri Militari u Navali (1906)• CCP 04: Reġistri tad-Dħul ta' Priġunieri Jistennew Trail (1894 – 1946)• CCP 1946) : Reġistru ta’ Ammissjoni ta’ Min Inadempjenti (1922 – 1949)• CCP 06: Il-Ktieb tal-Ittri tal-Korrispondenza Outgoing (1865 – 1921)• CCP 07: Il-Ktieb tal-Ittri tal-Korrispondenza Li Dħul (1853 – 1885)• CCP 08: Reġistru tar-Reġistri tal-Mewt ( 1876 ​​– 1986)• CCP 09: Reġistri tal-Bord tal-Viżitaturi (1891 – 1974)• CCP 10: Reġistri tal-Ġurnal tas-Suprintendent/Direttur • CCP 11: Reġistri tal-pieni ta’ Priġunieri Irġiel u Nisa (1905)• CCP 12: Inkjesta dwar Allegazzjonijiet ta' Trattament Inuman ta' Priġunieri fil-Ħabs Ċivili ta' Kordin (1986/87)
CDE • Civil Defense 1944-1972
Id-dipartiment tad-Difiża Ċivili kien responsabbli mill-mobilizzazzjoni u d-difiża ta’ Malta. Għalhekk fassal skemi, u kien imħasseb bir-reklutaġġ u l-propaganda. Id-dipartiment żamm ix-xelters, ipprovda u żamm diversi tagħmir, u żamm rekords tal-inċidenti u l-inċidenti. Ħa ħsieb il-prekawzjonijiet tan-nar u r-radjuattività. Xi fajls jittrattaw kwistjonijiet tal-persunal, jiġifieri impjieg, programmi ta’ taħriġ għall-uffiċjali tal-persunal, korsijiet ta’ salvataġġ, u taħriġ tal-Korp tad-Difiża Ċivili kif ukoll eżerċizzji għall-forzi/truppi. Id-dipartiment tad-Difiża Ċivili pprovda wkoll programmi ta’ taħriġ għal persuni oħra (eż. korsijiet tal-ewwel għajnuna għall-impjegati tal-Gvern, nisa tad-dar, għalliema, air hostess eċċ). Fl-okkażjoni tal-festi nazzjonali u l-Għeluq tar-Reġina pparteċipat fil-festi billi organizza parati.
CIN • Charitable Institutions 1816-1956
‘Istituzzjonijiet tal-Karità’ ttrattaw kwistjonijiet li jikkonċernaw sptarijiet, ażil għall-orfni, l-anzjani u l-infirmed, u kwistjonijiet ta’ kundizzjonijiet sanitarji ġenerali (Uffiċċju Sanitarju). F’dan il-fond tista’ tinstab korrispondenza bejn il-kap tad-dipartimenti tal-Istituzzjonijiet tal-Karità u s-Segretarju Ewlieni, u ittri tal-Ispetturi lis-Segretarju Ewlieni. Jinkludi diversi rapporti dwar spezzjonijiet, dwar kundizzjonijiet sanitarji, u dwar l-istat tas-saħħa f'xi distretti. Dan l-uffiċċju żamm ukoll Reġistri tal-Imwiet kif ukoll Reġistri tad-Dħul u l-Ħruġ fl-Isptar.
Previous slide
Next slide
ARP • Air Raid Precautions and other Wartime Correspondence 1934-1945
‘Air Raid Precautions’ kien dipartiment importanti fi żmien il-gwerra u t-Tieni Gwerra Dinjija taħt direttivi tal-Uffiċċju tal-Logotenent Gvernatur. Għal din ir-raġuni dawn il-fajls kienu maħżuna ma’ files kunfidenzjali tal-Uffiċċju tal-Logotenent Gvernatur li jmorru mill-1935 sal-1973.Id-Dipartiment tal-Prekawzjonijiet tal-Air Raid kien responsabbli mid-difiża passiva ta’ Malta billi jieħu miżuri ta’ prekawzjoni bħal• L-ewwel għajnuna, dekontaminazzjoni u prekawzjonijiet kontra l-gass• Provvediment. tagħmir bħal respiraturi kontra l-gass, boroż tar-ramel, elmi• Iż-żamma ta’ postijiet ta’ dekontaminazzjoni u ċentri ta’ prekawzjoni ta’ raid bl-ajru f’każ ta’ bumbardament bl-ajru d-dipartiment evakwat bliet u rħula. Ir-rapporti dwar ir-rejds bl-ajru, dwar il-ħsarat, dwar in-nies neqsin, u dwar il-kontroll tal-ikel huma inklużi. Id-Dipartiment tal-Prekawzjonijiet tal-Air Raid kellu wkoll Fajls tal-Kumitat Distrettwali dwar iċ-Ċentri ARP fl-ibliet u d-distretti. Probabbilment twaqqfu Qrati tal-Liġi f’Għawdex mal-Universitas, l-amministrazzjoni tal-ġustizzja kienet taqa’ taħt il-kompetenza tagħha. Kien hemm qorti ċivili u kriminali flimkien ma’ qorti tal-appell. Il-funzjonijiet tiegħu żdiedu fl-1803 u fl-1840. Ir-rekords trasferiti fl-arkivji jibdew mill-1609 u jinkludu ġabra ta’ kull xorta ta’ proċeduri normalment relatati mal-Qrati. Dawn jinkludu: Registri Atti Civili kif ukoll Registri Sentenze, deċiżjonijiet tal-qorti b’ressuè of proċedimenti; Registri Mandati u Mandati, atti ta’ prekawzjoni, inkluż mandat ta’ deskrizzjoni, mandat ta’ qbid, ordni ta’ sekwestru, mandat ta’ impediment ta’ tluq, mandat ta’ inibizzjoni ta’ projbizzjoni, u mandat ta’ “meditatio fugae”; Citazioni u Citazioni e Depositi, proċeduri mibdija b'libell, petizzjoni, ċitazzjoni jew rikors; Processi, digrieti fi kwistjonijiet ċivili ta’ ġurisdizzjoni volontarja; Depositi, rekords ta' depożiti ta' flus kontanti, deheb, fidda u oġġetti oħra u pretensjonijiet relatati; Subaste, talbiet għall-bejgħ bl-irkant u dokumentazzjoni relatata; Registri Bandi e Subaste, avviżi pubbliċi misellaneous; Libelli, noti bil-miktub li fihom it-talba tal-attur u dokumenti prodotti in sostenn.
CCP • Corradino Civil Prisons - List of the documents of the Prison Department 1851-1988
Id-dokumenti tal-ħabs jinkludu diversi materjali bħal reġistri, karti sfużi, rapporti, files, dossiers, eċċ. Fost il-170 sub-fond hemm 12 li diġà ġew deskritti:• CCP 01: Reġistri tad-Dħul ta’ Priġunieri Irġiel (1850 – 1988). )• CCP 02: Reġistri tad-Dħul ta' Priġunieri Nisa (1864 – 1958)• CCP 03: Reġistri tad-Dħul ta' Priġunieri Militari u Navali (1906)• CCP 04: Reġistri tad-Dħul ta' Priġunieri Jistennew Trail (1894 – 1946)• CCP 1946) : Reġistru ta’ Ammissjoni ta’ Min Inadempjenti (1922 – 1949)• CCP 06: Il-Ktieb tal-Ittri tal-Korrispondenza Outgoing (1865 – 1921)• CCP 07: Il-Ktieb tal-Ittri tal-Korrispondenza Li Dħul (1853 – 1885)• CCP 08: Reġistru tar-Reġistri tal-Mewt ( 1876 ​​– 1986)• CCP 09: Reġistri tal-Bord tal-Viżitaturi (1891 – 1974)• CCP 10: Reġistri tal-Ġurnal tas-Suprintendent/Direttur • CCP 11: Reġistri tal-pieni ta’ Priġunieri Irġiel u Nisa (1905)• CCP 12: Inkjesta dwar Allegazzjonijiet ta' Trattament Inuman ta' Priġunieri fil-Ħabs Ċivili ta' Kordin (1986/87)
CUS • Customs Department 1724-1956
Id-Dipartiment tad-Dwana irreġistra l-vapuri kollha li jaslu u jitilqu fil-Portijiet Maltin. Ir-reġistrazzjoni kienet tinkludi l-isem tal-bastimenti, l-ismijiet tal-kaptani, in-nazzjonalità, it-tunnellaġġ tal-merkanzija, in-numru tal-ekwipaġġ, u n-numru ta’ passiġġieri eċċ. Żammet ukoll indiċi separati tal-passiġġieri. Id-Dipartiment tad-Dwana irreġistra ikel (żejt, inbid, spirti, qamħ eċċ.) li kien bonded fi Pinto u Bonded Stores oħra. Hemm ukoll ittri mis-Segretarju Ewlieni tal-Gvern lill-Kollezzjonisti tad-Dwana, ittri tas-suprentendent tal-portijiet, u ittri maħruġa mill-Uffiċċju tal-Kollezzjonisti tad-Dwana. Fl-1946, id-Dipartiment tad-Dwana beda jirreġistra l-wasliet u t-tluq bl-ajruplani wkoll.
GMR • General and Miscellaneous Reports 1800-1990
Rapporti Ġenerali u Mixxellanji nħarġu minn diversi dipartimenti u uffiċċji. Huma infurmaw dwar il-ħidma jew il-progress ta 'azzjoni ta' dipartiment partikolari. Rapporti Ġenerali u Mixxellanji jkopru diversi suġġetti, bħal Statistika tal-Edukazzjoni, Impriża ta’ Marketing tal-Ħalib, Malta Review, Trade Unions, Drydocks eċċ.
Previous slide
Next slide
CSG • Chief Secretary to Government 1813-1921
L-uffiċċju tas-Segretarju Ewlieni kien l-uffiċċju amministrattiv ewlieni tal-Gvern Ċivili. Permezz tagħha kienet tgħaddi l-korrispondenza dipartimentali, konsulari, ekkleżjastika u individwali kollha dwar kwistjonijiet ċivili. Dan l-uffiċċju kien l-ogħla awtorità ċivili, it-tieni wara l-Gvernatur, u ħadem f’konsultazzjoni mill-qrib ma’ u taħt direttivi tal-Uffiċċju tal-Gvernatur. Is-Segretarji Ewlieni ssorveljaw il-preparazzjoni tal-Ktieb Blu Annwali, iċċensuraw l-Istampa tal-Gvern, u kkontrollaw il-ħidma tad-Dipartimenti ċivili pubbliċi kollha. Is-Segretarju Ewlieni kellu inkarigat mir-rekords kollha tal-Gvern inkluż l-arkivji tal-Ordni ta’ San Ġwann. Fid-Dipartiment Kummerċjali tal-uffiċċju tas-Segretarju Ewlieni l-vapuri kollha kienu reġistrati taħt id-diversi Atti tat-Tbaħħir. Din il-fergħa ħarġet ukoll:• Abbozzi tas-saħħa, passaporti personali, u ċertifikati ta’ kompetenza lill-kaptan tal-baħħara, mates u padroni.• Atti ta’ naturalizzazzjoni u ittri patenti ta’ denizzazzjoni lill-barranin• Warrants biex jaġixxi bħala avukat, nutar, tabib, sensar eċċ. • Liċenzji biex jinnegozjaw fi ħwienet tal-baħar, biex jaġixxi bħala irkantatur eċċ. L-uffiċċju tas-Segretarju Ewlieni żamm ukoll rekords tal-liċenzji mogħtija mill-Gvernatur, għal żwiġijiet li jsiru fi knejjes mhux Kattoliċi. Wara l-Kostituzzjoni tal-1921 ix-xogħol kollu li jittratta materji purament lokali kien ħa f’idejh il-Gvern Malti. Il-gvern Imperjali Malti ittratta biss ‘mater reserved to the Crown’.
GOV • Despatches 1800-1913
Il-korrispondenza bejn Gvernaturi u Segretarji tal-Istat u dik tal-Kummissarji Ċivili preċedenti ġiet ikkupjata f’diversi sensiela ta’ reġistri u pakketti. Il-Ktieb tal-Ittri Ġenerali (ittri 'Out', seba' volumi) fih kopji tal-ittri tal-Kummissarji Ċivili lill-Konsli barra mill-pajjiż, persunal militari u navali, Kapijiet tal-Istati barranin, Uffiċċju Kolonjali u tal-Gwerra eċċ. Il-Gvernaturi kienu mitluba jibagħtu bid-dispaċċ oriġinali tagħhom. lill-Uffiċċju Kolonjali duplikati tal-korrispondenza. Hemm 29 volum u erba’ kaxxi ta’ dawn il-faksimili. Is-sottofonds ‘in’ Dispatchs fihom id-dispaċċi oriġinali nnumerati u l-għeluq tagħhom. L-ewwel volumi jinkludu wkoll Ċirkoli Kolonjali.
HOM • Head of Ministry 1921-1934
Il-Maltin ingħataw l-awtonomija fl-1921, iżda l-Kostituzzjoni ġiet sospiża fl-1933, u Malta reġgħet waqgħet fil-forma amministrattiva kolonjali ta’ qabel tagħha. Id-dipartimenti kollha tas-servizz pubbliku Malti ħadmu taħt id-direzzjoni tal-Kap tal-Ministeru, li kien ukoll imħasseb bil-korrispondenza konsulari u ittri minn individwi (Petizzjonijiet).It-taqsima dipartimentali tinkludi l-fajls ta’ dawn id-dipartimenti bħat-teżor, id-dipartiment tal-edukazzjoni. , xogħlijiet pubbliċi, sajd, eċċ. Il-fajls konsulari jittrattaw l-aktar nies li emigraw jew li riedu jemigraw. Petizzjonijiet ntbagħtu minn individwi u kienu jkopru kwistjonijiet bħal talbiet għall-manteniment, sparar ta' logħob tan-nar, applikazzjonijiet għal toqgħod Malta, eċċ. Dawn il-petizzjonijiet kienu indiċjati fir-reġistri. F'kull każ iċ-ċirkostanzi ġew iċċekkjati, qabel ma ttieħdet deċiżjoni dwar petizzjoni partikolari.
LEM • Department of Labour and Emigration 1948-1989
Id-Dipartiment tax-Xogħol u l-Emigrazzjoni ħareġ viża għal diversi pajjiżi u ttratta l-kwistjonijiet kollha li jikkonċernaw l-impjieg. L-applikazzjonijiet għall-viża jkopru medda ta' data li ġejja• Awstralja 1974 – 1988• Kanada: 1978 – 1989• USA: 1978 – 1989• Italja: 1981 – 1988 (1 bundle)• UK: 1981 – 1988• Diversi pajjiżi (1 bundle) Diversi fajls ma’ Umpire – National Insurance/Assistance Act, li jkopri medda ta’ data mill-1958 – 1977. Ammont kbir ta’ rekords fihom dossiers ta’ min iħaddem u tal-impjegati, applikazzjoni ta’ min iħaddem biex jimpjega persunal ġdid, eċċ...
Previous slide
Next slide
MIL • Maltese Personnel in the British Forces 1800-1970
Informazzjoni li tikkonċerna r-rekord tal-armata ta’ individwu tista’ tiġi rilaxxata bħala konferma biss bi tweġiba għal talba bil-miktub mill-individwu, mill-familja tiegħu jew minn riċerkatur bona fide. Sabiex jiġi rintraċċat individwu huwa meħtieġ li l-uffiċjal tar-riċerka jiġi pprovdut mill-inqas bin-numru u l-isem tal-armata. Informazzjoni dwar miżuri dixxiplinarji u eżami/trattament mediku ma tiġix rilaxxata. Hemm 13-il kollazzjoni li fihom rekords dwar il-persunal tar-Royal Malta Artillery (RMA), ir-Royal Engineers (RE), ir-Reġiment tal-Milizzja King's Own Malta, u diversi unitajiet oħra tal-armata bħall-Forzi Territorjali ta' Malta (MTF) u r-Royal. Sinjali, eċċ...
OPM • Office of the Prime Minister Files 1947-1959
L-Uffiċċju tal-Prim Ministru Files fih materjal dwar diversi suġġetti. Diversi fajls jittrattaw il-Konsulati Ġenerali Brittaniċi f'Lixandra u Napli kif ukoll żjarat Irjali u kwistjonijiet oħra rjali bħal ċelebrazzjonijiet ta' għeluq snin, l-attendenza tal-Prim Ministru fil-funeral tar-Re Ġorġ IV, eċċ. L-Uffiċċju kien imħasseb bi kwistjonijiet kolonjali, eż. arranġamenti biex jintbagħtu studenti kolonjali fir-Renju Unit, rendikont tal-ġimgħa kolonjali, eċċ. L-Uffiċċju tal-Prim Ministru wkoll irreġistra diversi organizzazzjonijiet taħt il-liġi tal-istampa. Xi rekords jittrattaw kwistjonijiet dwar ir-ripatrijazzjoni u l-emigrazzjoni, speċjalment lejn l-Awstralja. L-Uffiċċju tal-Prim Ministru ħareġ għotjiet, eżenzjonijiet, u kumpensi, u żamm rekords tal-ilmenti u l-protesti. Hemm ukoll Rapport Annwali għall-1955/1956 kif ukoll rapporti dwar diversi suġġetti.
POL • Police records 1900-1972
Ir-Records tal-Pulizija jinkludu prinċipalment dokumenti tad-distrett tal-pulizija ta’ B’Kara, għalkemm 486 volum tal-Ktieb tal-Okkorrenza tal-Kummissarju oriġinaw mid-distrett tal-Pulizija tal-Ħamrun. maġistrat, uffiċjal prosekutur u referenza għad-deċiżjoni milħuqa. Il-Ktieb tal-Applikazzjoni ta’ B’Kara fih applikazzjonijiet għal kull xorta ta’ attivitajiet, eż. marċi tal-banda, alterazzjonijiet strutturali, tisbiħ, sewqan, lotteriji, eċċ. Il-Pulizija rreġistrat żwiġijiet, twelid, imwiet, u tfal illeġittimi kif ukoll każini li jiffunzjonaw f’B’Kara. Ħareġ mandati ta’ respite u permessi (jistgħu jinkludu distretti oħra) rigward l-inbid u l-ispirti, it-telegrafija mingħajr fili, u l-bejjiegħa bl-imnut. Il-fond jinkludi wkoll korrispondenza, log books, talbiet biex jitħassru liċenzji, affidavits, u permessi biex isiru avvenimenti eċċ.
Previous slide
Next slide
PDE • Private Deposit No. 1 – Maritime Insurance of Biagio Tagliaferro 1853-1868
Din il-kollezzjoni ġiet mogħtija lill-Arkivji Nazzjonali mis-Sur Paul Azzopardi ta’ Tas-Sliema, f’Jannar tal-1992.
PST • Public Secretary and Treasurer 1800-1813
Permezz tal-Uffiċċju tas-Segretarju Pubbliku ġiet immexxija l-amministrazzjoni ċivili kollha ta’ Malta. Il-politika kollha tal-Kummissarji Ċivili Brittaniċi twettqu fis-seħħ. Ħadem bejn l-1800 – 1813, f’dak iż-żmien l-Uffiċċju ġie ristrutturat u l-aħħar Segretarju Pubbliku nnominat biex isir Segretarju Ewlieni tal-Gvern. Bejn l-1804 u Ġunju 1811, is-Segretarji Pubbliċi kienu wkoll Teżorieri tal-Gvern. Sal-aħħar tal-1813, l-ittri kollha huma bil-lingwa Taljana, li kienet il-mezz uffiċjali tal-korrispondenza tal-Gvern lokali. Il-fond fih korrispondenza bit-Taljan, ordnijiet, kopji tal-ħatriet, promozzjonijiet eċċ, salarji għall-impjegati tal-Gvern eċċ. Il-materjal bl-Ingliż jinkludi, eż. Ittri ‘Out’ tat-Teżor, Reġistru tal-Passi tal-Mediterran, Indiċi dwar Vapuri u Kaptani, u Reġistri tal-Kontijiet tat-Teżor
LEM • Department of Labour and Emigration 1948-1989
Id-Dipartiment tax-Xogħol u l-Emigrazzjoni ħareġ viża għal diversi pajjiżi u ttratta l-kwistjonijiet kollha li jikkonċernaw l-impjieg. L-applikazzjonijiet għall-viża jkopru medda ta' data li ġejja• Awstralja 1974 – 1988• Kanada: 1978 – 1989• USA: 1978 – 1989• Italja: 1981 – 1988 (1 bundle)• UK: 1981 – 1988• Diversi pajjiżi (1 bundle) Diversi fajls ma’ Umpire – National Insurance/Assistance Act, li jkopri medda ta’ data mill-1958 – 1977. Ammont kbir ta’ rekords fihom dossiers ta’ min iħaddem u tal-impjegati, applikazzjoni ta’ min iħaddem biex jimpjega persunal ġdid, eċċ...
Previous slide
Next slide
EDU• Education 1922-1981
Rekords tal-Ministeru tal-Edukazzjoni (1965 – 1969) Il-Ministeru tal-Edukazzjoni kien l-uffiċċju prinċipali fi kwistjonijiet edukattivi. Hija trawwem relazzjonijiet internazzjonali billi pparteċipa fi skambji/kooperazzjoni kulturali ma’ diversi pajjiżi u billi kienet involuta f’konferenzi internazzjonali dwar suġġetti varji. Varjetà ta’ rapporti u dokumenti maħruġa mill-UNESCO u l-Kunsill tal-Ewropa huma inklużi fil-Fajls tal-Ministeru tal-Edukazzjoni. Il-Ministeru tal-Edukazzjoni organizza korsijiet ta’ taħriġ barra minn Malta, irreġistra studenti Maltin barra, u ta boroż ta’ studju. Diversi fajls jittrattaw kwistjonijiet tal-persunal, anke mal-persunal tal-Mużew. Hemm ukoll materjal mhux bilfors relatat mal-edukazzjoni, iżda ma’ kwistjonijiet kulturali: studju ġeografiku fuq il-Gżejjer Maltin, Proġett ta’ Lukanda Turistika fuq Manoel Island, tħaffir u preservazzjoni ta’ siti arkeoloġiċi, organizzazzjoni ta’ wirjiet, festivals eċċ. Id-Dipartiment tal-Edukazzjoni. Id-Dipartiment tal-Edukazzjoni ttratta kwistjonijiet li jirrigwardaw l-edukazzjoni primarja u sekondarja. Hija pprovdiet u żammet it-tagħmir tal-iskejjel, ipprovdiet l-ikel, u żammet il-bini u l-akkomodazzjonijiet tal-iskejjel. Id-dipartiment kien responsabbli għall-ħatra u l-paga tal-għalliema u persunal ieħor meħtieġ fl-iskejjel. Id-Dipartiment tal-Edukazzjoni ssorvelja wkoll il-ftuħ ta’ skejjel ġodda, u t-twettiq ta’ klassijiet filgħaxija. Kien involut fil-formulazzjoni tas-Sillabi għall-istituzzjonijiet edukattivi, kien imħasseb bil-kura medika fl-iskejjel, u ħareġ eżenzjonijiet mill-ħlas ta 'ċerti miżati. Id-Dipartiment tal-Edukazzjoni organizza wkoll il-Ġimgħa tal-Edukazzjoni ta’ Malta annwali. Hemm estratti tal-istampa u ittri lill-istampa lokali. Il-karti jinkludu wkoll ċirkolari, rapporti, pubblikazzjonijiet dwar kwistjonijiet ta’ edukazzjoni, u karti li jikkonċernaw il-Malta Union of Teachers.
OPU • Official Publications 1813-1999
Il-Gvern Malti ħareġ diversi pubblikazzjonijiet bħal• Il-Gazzetta tal-Gvern (1813 – 2003): mezz tal-gvern biex jippubblika notifiki dwar atti ġodda, ħatriet, statistika eċċ.• Portafoglio Maltese (1840 – 1849): komparabbli mal-Gazzetta tal-Gvern, fi Ilsien Taljan• Reġistri Elettorali (1929 – 1995)• Ordinanza ta’ Malta (1813 – 1820, 1826 – 1969): informazzjoni dwar liġijiet magħmula mil-Leġiżlattiv• Blue Books (1821 – 1983): inkluż informazzjoni dwar impjegati tal-Gvern, dipartimenti, salarji, taxxi , dazji u ħlasijiet, għotjiet ta’ art, popolazzjoni eċċ.• Statistika tal-Kummerċ (1999): dikjarazzjoni dettaljata tal-importazzjonijiet• Stimi (1991 – 1993)• Abbozz tat-Tariffi Doganali ta’ Malta (data mhux magħrufa, tmiem is-snin ħamsin)• Diversi volumi li fihom Dibattiti ta’- Il-Kunsill tal-Gvern ta’ Malta (1876 – 1921, 1939 – 1945, 3 ta’ April – 26 ta’ April 1946)- L-Assemblea Leġiżlattiva (1921 – 1933, 1948 – 1952, 1957 – 1958, April 1963 – 1963 – Ottubru) Senat 1933)- Il-Kamra tad-Deputati (Ġunju 1955 – Diċembru ember 1955, Novembru – Diċembru 1964, Frar 1965 – Jannar 1970)• Indiċi tad-dibattiti tal-Kunsill tal-Gvern (1945 – 1947)• Duplikati: Indiċijiet Ġenerali għar-rapport uffiċjali mhux rivedut tad-dibattiti tal-Kamra tad-Deputati (Mejju – Lulju 1967, Novembru 1967 – Frar 1968)• Konferenzi Stampa tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru (OPM) (Ġunju 1950 – Frar 1959, Marzu 1959 – Marzu 1960), Minuti u Aġenda tal-Kunsill Eżekuttiv (1959 – 1962), u Proċedimenti tal-Kunsill Il-Gvern (1904 – 1911) jista’ jiġi aċċessat biss bil-permess.
Previous slide
Next slide

Arkivju Ċentrali – Santo Spirito, Rabat

L-Uffiċċju Prinċipali tal-Arkivji Nazzjonali jinsab fil-bini storiku ta’ Santo Spirito, wieħed mill-eqdem sptarijiet mad-dinja kollha. Il-funzjonament tiegħu bħala sptar imur lura għall-inqas għall-1372. Saru restawr estensiv fil-bini fil-bidu tas-snin tmenin. It-trasferiment tal-Arkivji tal-Palazz għar-Rabat ġie konkluż fit-28 ta’ Lulju 1989. Il-ftuħ uffiċjali tal-bini bħala uffiċċju ewlieni tal-Arkivji Nazzjonali kien president mill-Eċċellenza Tiegħu Dr Ugo Mifsud Bonnici, il-president ta’ Malta fit-28 ta’ Mejju 1994.

 

Arkivju Ċentrali

Skip to content