Professjonijiet

Professjonijiet Arkivjali

L-arkivist għandu pożizzjoni privileġġjata u responsabbli bħala kustodju tal-memorja kollettiva.

L-arkivisti u l-assistenti tal-arkivji jeħtieġu kwalifika professjonali ta’ wara l-lawrja fl-Arkivji u l-ġestjoni tar-Rekords biex jifhmu t-teorija u l-prattika tal-ġestjoni u l-preservazzjoni tal-materjal tal-arkivji. It-teorija u x-xogħol akkademiku li jsostnu l-prattika tal-arkivji jissejħu Archival Science. Ir-rwol ta’ arkivist/assistent ta’ arkivju jinkludi d-dmirijiet li ġejjin (din il-lista mhix eżawrjenti):

 • Akkwist ta’ kollezzjonijiet ġodda permezz ta’ depożiti, donazzjonijiet, u atti ta’ rigal
 • Valutazzjoni jiġifieri, tiddeċiedi x’inhu importanti u li għandu jinżamm fl-arkivju
 • Adeżjoni ta ‘materjal ġdid u żżidu ma’ kollezzjoni ġdida jew eżistenti
 • Arranġament: l-arkivisti japplikaw żewġ prinċipji importanti.
 • Provenjenza, tirreferi għall-oriġini tar-rekords u min ħoloqhom
 • Ordni tal-Oriġini tirreferi għaż-żamma tar-rekords fl-ordni tagħhom kif stabbilit u miżmuma mill-kreatur.
 • Id-deskrizzjoni, il-katalogu, u l-ippakkjar mill-ġdid….
 • Diġitizzazzjoni permezz ta’ skanjar jew fotografija
  Ngħinu lir-riċerkaturi fil-Kamra tal-Qari billi twieġeb mistoqsijiet u tirkupra oġġetti
 • Xogħol ta’ proġetti bħal Memorja
  Sensibilizzazzjoni eż., promozzjoni ta’ proġetti fil-komunità jew kollaborazzjoni ma’ sidien ta’ arkivji privati
 • Tħejjija u twaqqif ta’ wirjiet
 • Kollegament mal-konservatur biex jiżgura l-preservazzjoni kontinwa tal-kollezzjonijiet
Richard Pearce-Moses fis-sena 2006:

“L-arkivisti jżommu rekords ta’ valur dejjiemi bħala memorji affidabbli tal-passat, u jgħinu lin-nies isibu u jifhmu l-informazzjoni li jeħtieġu f’dawk ir-rekords.”

Ed Pinsent, 9 ta’ Novembru, 2017:

“L-arkivist joħroġ il-verità, billi jżomm mal-prinċipji fundamentali ta’ provenjenza (minn ġew il-karti) u l-ordni oriġinali (kif inżammu). Dawn iż-żewġ prinċipji jistgħu jinstemgħu bil-moffa u tedjanti, iżda wrew b’mod sorprendenti robusti bħala metodu affidabbli biex tiġi riflessa l-verità.”

Elizabeth Shepherd, University College London, 2009:

“L-arkivji ‘jsostnu d-drittijiet taċ-ċittadini fi stat demokratiku u huma l-materja prima tal-istorja u l-memorja tagħna. L-arkivisti u l-maniġers tar-rekords huma l-professjonisti responsabbli biex jiżguraw li dawn il-kwalitajiet jiġu protetti u sfruttati għall-ġid pubbliku.”

Librerija tal-Konservazzjoni

X’inhu l-irwol ta’ konservatur?

Il-Konservatur huwa professjonist li għandu t-taħriġ, l-għarfien, il-ħiliet, l-esperjenza u l-fehim biex jaġixxi bil-għan li jippreserva l-wirt kulturali għall-futur, u skont il-konsiderazzjonijiet kif deskritti f’diversi charters internazzjonali.

L-għan prinċipali tal-konservaturi fin-NAM huwa li jieħdu ħsieb il-kollezzjonijiet tal-arkivji tagħna billi niżguraw li huma ppreservati f’kundizzjoni stabbli filwaqt li jagħmluhom aċċessibbli għar-riċerkaturi.

Diversi fatturi jiddeterminaw l-istat ta ‘preservazzjoni ta’ dokument; dawn jistgħu jinkludu fatturi esterni bħall-immaniġġjar, ħażna, u kundizzjonijiet ambjentali jew fatturi intrinsiċi bħall-korrużjoni tal-linka u karta fraġli kkawżata minn reazzjonijiet kimiċi u tixjiħ naturali. Għaż-żamma tas-sigurtà tal-materjal tal-arkivji, il-kundizzjonijiet għall-ħażna u l-wiri tagħhom huma rregolati minn sett ta’ standards biex jaġixxu bħala linji gwida għall-preservazzjoni aħjar tagħhom. Meta xi waħda minn dawn il-linji gwida ma tiġix rispettata, issir ħsara.

X’inhi d-differenza bejn il-Preservazzjoni, il-Konservazzjoni u r-Restawr?

Il-Preservazzjoni jew il-Konservazzjoni Preventiva jikkonsisti f’azzjonijiet indiretti biex jittardjaw id-deterjorament u tiġi evitata l-ħsara billi jinħolqu kundizzjonijiet ottimali għall-preservazzjoni tal-kollezzjoni

Il-Konservazzjoni tikkonsisti prinċipalment f’azzjonijiet diretti mwettqa fuq dokumenti bil-ħsara jew iddeterjorati bil-għan li tiġi stabbilizzata l-kundizzjoni tagħhom u tittardja aktar deterjorament.

Ir-Restawr jikkonsisti f’azzjoni diretta mwettqa fuq oġġetti bil-ħsara jew iddeterjorati bil-għan li jiġu ffaċilitati l-perċezzjoni, l-apprezzament u l-fehim tiegħu, filwaqt li jiġu rrispettati kemm jista’ jkun il-proprjetajiet estetiċi, storiċi u fiżiċi tiegħu.

X’inhuma l-kompiti ewlenin tal-Laboratorju ta’ Konservazzjoni?

Il-Laboratorju ta’ Konservazzjoni fin-għandu l-għarfien espert u t-tagħmir meħtieġ biex iwettaq diversi interventi meħtieġa għall-preservazzjoni u l-konservazzjoni-restawr tal-azjenda tiegħu.

Sabiex jilħqu l-għanijiet tagħha, il-Konservaturi jwettaq kampanji ta’ monitoraġġ li jirreġistraw il-kundizzjonijiet ambjentali tar-repożitorji flimkien ma’ stħarriġ tal-kundizzjonijiet kemm fuq l-azjendi eżistenti kif ukoll akkwisti ġodda. Dan il-proċess analitiku jifforma l-pedament għal kwalunkwe intervent ta ‘konservazzjoni. It-trattamenti ta’ konservazzjoni jitwettqu bl-użu ta’ metodi selettivi kif xieraq u bl-użu ta’ materjali standard ta’ arkivji ta’ kwalità għolja. Id-dokumentazzjoni ssir qabel, waqt u wara kull intervent. Dawn l-interventi huma riversibbli u mwettqa skont il-Kodiċi Internazzjonali tal-Etika.

Opportunitajiet u Attivitajtiet

L-Arkivji Nazzjonali jippromwovi t-tagħlim u esperjenzi ġodda għal nies ta’ kull età permezz ta’ diversi opportunitajiet. Xi wħud jinvolvu gruppi filwaqt li oħrajn huma għal individwi.

Volontarjat:  

Kemm jekk għandek passjoni għall-istorja, kemm jekk trid ittejjeb l-għarfien u l-ħiliet tiegħek, jew sempliċement tixtieq tinvolvi ruħek f’xi ħaġa ta’ valur għall-memorja kollettiva ta’ Malta, il-volontarjat fl-Arkivji Nazzjonali jista’ jgħinek tilħaq il-miri tiegħek. Hemm l-opportunità li tkun involut f’kompiti ta’ arkivji ewlenin bħad-diġitizzazzjoni, ir-riprografija, l-għażla, l-elenkar u l-ippakkjar mill-ġdid ta’ materjal arkivjali, u l-assistenza lir-riċerkaturi. L-involviment f’xogħol volontarju jista’ jiftaħ opportunitajiet bħala riżultat tal-ħiliet u l-esperjenza miksuba. It-tul tax-xogħol volontarju huwa differenti għal kull voluntier. Ix-xogħol kollu magħmul mill-voluntiera fin-NAM isir taħt il-gwida u s-superviżjoni ta’ professjonisti tal-arkivji u tal-konservazzjoni tal-karti.

 

Żjarat mill-Iskejjel: 

Ħalli lit-tfal tal-iskola jiskopru l-intriċċi tal-istorja politika, kulturali u soċjali ta’ Malta fl-Arkivji Nazzjonali ta’ Malta. L-għalliema jistgħu jibbukkjaw żjara edukattiva fejn l-istudenti tagħhom jistgħu jesperjenzaw kuntatt dirett mad-dokumenti.
Iż-żjarat huma bla ħlas u organizzati mal-għalliema b’tali mod li ż-żjara tikkumplimenta l-programm edukattiv tal-iskola. Iż-żjarat jistgħu jkopru kemm suġġetti ġenerali kif ukoll suġġetti aktar speċifiċi.

Apprentistat: 

Ħafna studenti tas-sekondarja, post-sekondarja, u universitarji jagħmlu apprendistati fl-Arkivji Nazzjonali. Numru kbir ta’ studenti barranin jagħżlu li jagħmlu apprendistati ta’ tliet xhur rranġati permezz ta’ istituzzjoni edukattiva speċjalizzata hawn Malta, filwaqt li studenti lokali ħafna drabi jwettqu l-practicum tagħhom fl-NAM, bħala rekwiżit tal-kors tal-iskola jew tal-università tagħhom. Fi tmiem l-apprendistat l-individwu jirċievi rapport li jagħti dettalji dwar ix-xogħol u l-kisbiet tiegħu,  li permezz tagħha jsaħħaħ is-CV tiegħu u jsaħħaħ l-applikazzjonijiet futuri għall-impjiegi. 

“[…] Meta ġejt Malta mir-Repubblika Ċeka, din kienet opportunità kbira biex nikseb ftit esperjenza ta’ xogħol barrani u ntejjeb il-ħiliet tiegħi fil-lingwa Ingliża. […] Ninsab ferħan ħafna li kont parti mill-arkivji għal ftit xhur u għandi memorji pjaċevoli ta’ dan iż-żmien. Ħadt gost ħafna l-ħin tiegħi fl-Arkivji Nazzjonali u li noqgħod Malta b’mod ġenerali.’

Lenka Burková, apprentistat ta’ tliet xhur, 2016

Skip to content