Laboratorju tal-Konservazzjoni

X’inhu r-rwol ta’ konservatur?

Il-Konservatur huwa professjonist li għandu t-taħriġ, l-għarfien, il-ħiliet, l-esperjenza u l-fehim biex jaġixxi bil-għan li jippreserva l-wirt kulturali għall-futur, u skont il-kunsiderazzjonijiet kif deskritti f’diversi charters internazzjonali.

L-għan ewlieni tal-konservaturi fin-NAM huwa li jieħdu ħsieb il-kollezzjonijiet tal-arkivji tagħna billi jiżguraw li huma ppreservati f’kundizzjoni stabbli filwaqt li jagħmluhom aċċessibbli għar-riċerkaturi.

Diversi fatturi jiddeterminaw l-istat ta ‘preservazzjoni ta’ dokument; dawn jistgħu jinkludu fatturi esterni bħall-immaniġġjar, il-ħażna, u l-kundizzjonijiet ambjentali jew fatturi intrinsiċi bħall-korrużjoni tal-linka u karta fraġli kkawżata minn reazzjonijiet kimiċi u tixjiħ naturali. Għaż-żamma tas-sigurtà tal-materjal tal-arkivji, il-kundizzjonijiet għall-ħażna u l-wiri tagħhom huma rregolati minn sett ta’ standards biex jaġixxu bħala linji gwida għall-preservazzjoni aħjar tagħhom. Meta xi waħda minn dawn il-linji gwida ma tiġix rispettata, issir ħsara.

X’inhi d-differenza bejn il-Preservazzjoni, il-Konservazzjoni u r-Restawr?

Il-Preservazzjoni jew il-Konservazzjoni Preventiva jikkonsisti f’azzjonijiet indiretti biex jittardjaw id-deterjorament u tiġi evitata l-ħsara billi jinħolqu kundizzjonijiet ottimali għall-preservazzjoni tal-kollezzjoni.

Il-Konservazzjoni tikkonsisti prinċipalment f’azzjonijiet diretti mwettqa fuq dokumenti bil-ħsara jew iddeterjorati bil-għan li tiġi stabbilizzata l-kundizzjoni tagħhom u tittardja aktar deterjorament.

Ir-Restawr jikkonsisti f’azzjoni diretta mwettqa fuq oġġetti bil-ħsara jew iddeterjorati bil-għan li jiġu ffaċilitati l-perċezzjoni, l-apprezzament u l-fehim tiegħu, filwaqt li jiġu rrispettati kemm jista’ jkun il-proprjetajiet estetiċi, storiċi u fiżiċi tiegħu.

X’inhuma l-kompiti ewlenin tal-Laboratorju ta’ Konservazzjoni?

Il-Laboratorju ta’ Konservazzjoni fin-NAM għandu l-għarfien espert u t-tagħmir meħtieġ biex iwettaq diversi interventi meħtieġa għall-preservazzjoni u l-konservazzjoni-restawr tal-azjenda tiegħu.

Sabiex jilħqu l-għanijiet tagħha, il-Konservaturi jwettaq kampanji ta’ monitoraġġ li jirreġistraw il-kundizzjonijiet ambjentali tar-repożitorji flimkien ma’ stħarriġ tal-kundizzjonijiet kemm fuq l-azjendi eżistenti kif ukoll akkwisti ġodda. Dan il-proċess analitiku jifforma l-pedament għal kwalunkwe intervent ta ‘konservazzjoni. It-trattamenti ta’ konservazzjoni jitwettqu bl-użu ta’ metodi selettivi kif xieraq u bl-użu ta’ materjali standard ta’ arkivji ta’ kwalità għolja. Id-dokumentazzjoni ssir qabel, waqt u wara kull intervent. Dawn l-interventi huma riversibbli u mwettqa skont il-Kodiċi Internazzjonali tal-Etika.

Skip to content