Min Aħna

 

L-Arkivji Nazzjonali ta’ Malta (NAM) hija entità tal-gvern, li l-għan ewlieni tagħha, hu li żżomm u tippreserva numru ta’ rekords dwar l-istorja ta’ Malta, filwaqt li tagħmilhom aċċessibbli għall-pubbliku għal skopijiet ta’ riċerka. Huwa post fejn il-pubbliku jista’ jmur biex jiġbor fatti, informazzjoni u tagħrif minn sorsi primarji diversi, fosthom ittri, rapporti, noti, ritratti, mapep u  diżinji varji. L-Arkivji Nazzjonali ta’ Malta għandhom waħda mill-akbar kollezzjonijiet arkivistiċi f’Malta, li tibda bejn wieħed u ieħor mill-1530 sal-ġurnata tal-lum. L-ammont ta’ kollezzjonijiet  li jinstabu fl-Arkivji jilħaq madwar 15-il Km , li jiżdied bejn wieħed u ieħor b’kilometru fis-sena. Dan jinkludi kważi 10,000 mappa u kollezzjoni fotografika ta’ aktar minn 10,000 ritratt, li l-maġġoranza tagħhom ġew diġitiżżati. ​ (Music Score for 2nd Trombone - Imprese Teatrale Malta)

 


Id-dipartimenti u l-aġenziji kollha tal-gvern dejjem joħolqu dokumenti ġodda, li wara li l-użu tagħhom għad-dipartiment jew l-aġenzija jispiċċa, jiġu trasferiti fl-Arkivji Nazzjonali. Dawn id-dokumenti jiġu ppreservati peress li huma ta’ valur kemm sabiex il-gvern ikun jista’ jirreferi għalihom fil-futur, kif ukoll għall-fini ta’ riċerka mill-pubbliku. Din ir-riċerka tista’ tkun, fost l-oħrajn, ġenealoġika, għall-kitbiet akkademiċi kif ukoll riċerka dwar suġġetti storiċi partikolari. Is-Sezzjoni għall-Immaniġjar tar-rekords fi ħdan l-Arkivji Nazzjonali  toffri l-għajnuna lid-dipartimenti tal-gvern sabiex jinżammu r-rekords pubbliċi kif titlob il-liġi tal-arkivji (CAP177) , u b’hekk id-dipartimenti ikunu kemm iktar effiċjenti fiż-żamma tar-rekords,  li jgħin biex il-proċess ta’ trasferiment ta’ materjal lill-Arkivji Nazzjonali isir b’mod korrett. Ir-regoli taż-żamma tar-rekords jħarsu d-drittijiet taċ-ċittadini Maltin, jiffaċilitaw il-kontabilita’ u jgħinu sabiex isiru deċiżjonijiet ibbażati fuq il-fatti. ​​

Fl-Arkivji Nazzjonali ma jinstabux biss dokumenti tal-gvern. Numru ta’ kollezzjonijiet privati ġew mogħtija u ddepożitati minn individwi privati. Dawn il-kollezzjonijiet iżiedu l-kuntest, il-varjetà,  l-isfond u jagħtu perspettiva differenti tal-istorja mal-materjal li diġa jinstab fl-arkivji. Il-kollezzjonijiet privati jinkludu għażla wiesa ta’ materjal, fosthom korrispondenza privata; pjanti u mapep; tifkiriet variji u mużika tradizzjonali Maltija. Memorja, li qabel kien il-Proġett tal-Memorja Nazzjonali, ġie varat fl-2004 biex jippreserva u jippromwovi l-memorja nazzjonali Maltija permezz ta’ esperjenzi individwali ta’ membri tas-soċjetà. B’konnessjoni ma’ dan, fl-2016 ġie mwaqqaf Arkivju Orali u Awdjoviżiv. Tista’ ssib iktar informazzjoni fuq dan il-proġett fil-paġna ta’ Memorja.

 

 

 

Paġni oħra relatati:
(Għafas fuq t'hawn taħt)