Opportunitajiet u Attivitjiet

-
 L-Arkivji Nazzjonali jħeġġu l-għarfien billi joffru għażla ta’ opportunitajiet ta’ tagħlim għal persuni ta’ kull età. Uħud minn dawn huma għall-gruppi filwaqt li oħrajn huma għall-individwi.

 Volontarjat:

 Kemm jekk tħobb l-istorja, kif ukoll jekk trid ttkabbar l-għarfien u l-ħiliet tiegħek, jew tixtieq tagħti daqaqa t’id biex isaħħaħ il-memorja kollettiva ta’ Malta, il-volontarjat fl-Arkivji Nazzjonali jista’ jgħinek tilħaq dawn l-għanijiet. Ikollna opportunitajiet biex tgħin f’xogħol speċjaliżżat tal-akiviji, bħal diġitizzazzjoni, għażla ta’ dokumenti, ikkatalogar, tindif ta’ dokumenti jew tgħin lir-riċerkaturi. B’riżultat tal-ħiliet u l-esperjenza li tkun ksibt matul iż-żmien li tkun voluntier/a magħna, tgħin lilek innifsek issib opportunitajiet ġodda. It-tul ta’ żmien għal dan it-tip ta’ xogħol ivarja minn voluntier għal ieħor. Ix-xogħol kollu li jsir mill-voluntieri jsir taħt is-superviżjoni u l-gwida ta’ professjonisti fil-qasam tal-arkivistika u tal-konservazzjoni tal-karta.


 
Żjarat  għall-iskejjel:

 Ħallu t-tfal tal-iskola jikxfu l-intriċċi tal-istorja politika, kulturali u soċjali ta’ Malta, ġewwa l-Arkivji Nazzjonali ta’ Malta. L-għalliema jistgħu jibbukjaw żjara edukattiva biex b’hekk l-istudenti jesperjenzaw kuntatt dirett mad-dokumenti. Dawn iż-żjarat huma bla ħlas u jiġu organizzati mal-għalliema b’tali b’mod li jikkumplimentaw il-programm edukattiv tal-iskola.  Iż-żjarat jistgħu ikollhom temi ġenerali jew speċifiċi.

 

Apprentistat:

Ħafna studenti mill-iskejjel sekondarji, kulleġġi u l-università jagħmlu apprentistat fl-Arkivji Nazzjonali. Numru kbir ta’ studenti barranin jagħżlu li jqattgħu tlett xhur apprentistat organizzat minn entitajiet edukattivi speċjalizzati Maltin, filwaqt li studenti lokali jagħmlu il-praticum, li jifforma parti mill-kors tagħhom l-iskola jew l-università, fl-Arkivji Nazzjonali. Fl-aħħar tal-apprentistat, l-istudenti kollha, jirċievu rapport dettaljat tax-xogħol li sar u l-kisbiet li għamlu, li jsaħħaħ il-kurrikulum vitae tagħhom u jtejjeb iċ-ċans ta’ suċċess f’applikazzjonijiet tax-xogħol.

 
   “[...] Il-fatt li ġejt Malta mir-Repubblika Ċeka, għalija kienet opportunita’ importanti biex nieħu esperjenza ta’ xogħol barra minn pajjiżi kif ukoll biex nipprattika l-Ingliż... Jiena kburija ħafna li għal ftit xhur kont parti mill-Arkivji u għandi memorji sbieħ ta’ dan iż-żmien. Iż-żmien li qattajt kemm l-Arkivji Nazzjonali kif ukoll iż-żjara f’Malta, kien żmien pjaċevoli.”

Lenka Burkova`, tlett xhur apprentistat, 2016

 

Jekk int interessat/a f’xi opportunitajiet minn dawn, jew għandek bżonn iktar informazzjoni, ikkuntatjana.