Dikjarazzjoni tal-Għanijiet

Il-għan ewlieni tal-Arkivji Nazzjonali hu li jippreservaw il-memorja kollettiva tan-nazzjon Malti permezz tal-protezzjoni u l-aċċessibilità tal-arkivji pubbliċi kollha regolati bl-Att dwar Arkivji Nazzjonali. 


Il-funzjonijiet tal-Arkivji Nazzjonali huma: 

(a) li jħarsu l-memorja kollettiva tan-nazzjon Malti kif ukoll id-drittijiet taċ-ċittadini permezz tal-għażla, l-preservazzjoni, u l-aċċess għall-arkivji ta’ kull għamla, fl-aqwa mezz possibbli

(b) li jwaqqfu u jżommu reġistru li jissejjaħ Reġistru Nazzjonali tal-Arkivji; 

(ċ) li jiflu, bis-setgħa li jispezzjonaw, kif jinżammu ir-rekords fl-uffiċċji pubbliċi; 

(d) li jaċċettaw u jakkwistaw rekords privati ta’ importanza nazzjonali b’mezz ta’ donazzjoni, xiri, legat f’testment jew depożitu; 

(e) li jipprovdu direzzjoni għall-arkivji Maltin f’oqsma bħall-preservazzjoni ta’ rekords arkivistiċi, amministrazzjoni ta’ rekords, u skemi nazzjonali ta’ kooperazzjoni; 

(f) li jħeġġu t-taħriġ professjonali ta’ arkivisti u amministraturi ta’ rekords.